Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna w Centrum Medycznym Rehclinic jest ustandaryzowanym procesem, który, pozwala na osiąganie zamierzonych efektów. Nasza praca z pacjentem poprzedzona jest wnikliwym wywiadem i oceną  Pacjenta, co pozwala na indywidualne dostosowanie programu leczenia. W trakcie terapii systematycznie monitorowane są postępy Pacjenta, by śledzić możliwości motoryczne pacienta i progres rehabilitacji. Ważna dla nas jest także edukacja pacienta, by zapobiegać nawrotom urazów czy kontuzji.

W naszej pracy wykorzystujemy wiedzę z różnych dziedzin fizjoterapii, dzięki czemu terapia jest kompleksowa, a co najważniejsze - skuteczna i w możliwie jak najkrótszym czasie zapewnia pacjentowi powrót do zdrowia.

Podczas rehabilitacji staramy się wrócić utracone funkcje lub wytworzyć kompensacje u Pacjenta, celem maksymalnego usprawnienia, uzyskania samodzielności i powrotu do normalnego funkcjonawania w życiu codziennym, pracy itd.

Rehabilitacja ortopedyczna obejmuje m.in. :

Dysfunkcje kręgosłupa:w zespołach bólowych i przeciążeniowych,po urazach, wypadkach komunikacyjnych,po zabiegach ortopedycznych

Urazy stawów

 • po złamaniach kości i złamaniach przezstawowych,
 • po urazach aparatu więzadłowo-torebkowego (np. ACL, MCL),
 • po zespołach bolesnego barku, pasma biodrowo piszczelowego, zespołach uszkodzeń w obrębie stożka rotatorów czy cieśni kanału nadgarstka,
 • po wydłużaniu kończyn,
 • ze stopą płasko-koślawą, kolanami szpotawymi, koślawymi i innymi dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Stany powypadkowe (np. whiplash)
 • Stany zwyrodnieniowe (np. biodro, kolano, kręgosłup, krążek międzykręgowy – dysk)
 • Wszelkiego typu niestabilności (np. kręgozmyk, nawykowe skręcenia stawów)
 • Stany pooperacyjne
 • Przygotowanie przedoperacyjne

Rehabilitacja osób po urazach ortopedycznych ma na celu przede wszystkim:

 •     zapewnienie odpowiednich warunków do regeneracji uszkodzonych struktur
 •     znalezienie i korekcję tzw. "słabego ogniwa" w łańcuchu motorycznym

W rehabilitacji ortopedycznej wykorzystywane są m.in.:

 •     terapia manualna
 •     terapia tkanek miękkich (masaż głęboki, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe)
 •     PNF
 •     trening proprioceptywny, ćwiczenia wzmacniające
 •     zabiegi fizykoterapeutyczne (np. krioterapia, magnetoterapia, laser, elektroterapia, masaż, hydroterapia)

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna zajmuje się schorzeniami obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.Chorzy po urazach lub chorobach ośrodkowego układu nerwowego potrzebują wczesnej rehabilitacji. Zapobiega ona utrwalaniu się zmian patologicznych i równocześnie pozwala na szybki powrót do zdrowia.

Podstawowym problemem wśród pacjentów są zaburzenia funkcji dotyczące wykonywania czynności dnia codziennego, chodzenie oraz patologicznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśni (spastyczność). Odtwarzanie utraconych funkcji realizujemy poprzez ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi PNF, NDT Bobath, terapią funkcjonalną i zajęciową. 

Najczęstsze choroby układu nerwowego:

 • zakażenia układu nerwowego
 • choroby naczyniowe, np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny
 • zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego
 • guzy (np. oponiaki, glejaki)
 • urazy układu nerwowego jak np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne
 • choroby genetyczne
 • neuropatie obwodowe
 • zespoły otępienne
 • ataksje dziedziczne
 • zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 • choroby rdzenia kręgowego
 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 • miopatie
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • choroby autonomicznego układu nerwowego
 • zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)

Rehabilitacja neurologiczna dzieci

W przypadku dzieci niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość ich funkcjonowania w dorosłym życiu ma odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja i uzyskanie możliwie najlepszych efektów. Rehabilitacja neurologiczna u dzieci i młodzieży stosowana jest w przypadku opóźnień rozwoju psycho-motorycznego. Podczas rehabilitacji staramy się maksymalnie stymulować układ nerwowy dzieci do rozwoju w celu jak największego usprawnienia, a z czasem uzyskania przez nie samodzielności i podjęcia samodzielnego życia w społeczeństwie.

Prowadzimy terapię indywidualną, stosując nowoczesne metody neurorehabilitacji (NDT Bobath, SI, PNF, neuromobilizacje) oraz wykorzystując unikatowe technologie wspomagające proces. Rehabilitacja odbywa się przy udziale sprzętów pomocniczych, takich jak: piłki, wałki, kliny, hamaki, siedziska, pionizatory. 

Poza wymienionymi środkami pomocniczymi, usprawnianie powinno odbywać się wraz z zastosowaniem zabiegów o charakterze pielęgnacyjnym z zakresu:

 • Prawidłowego podnoszenia i noszenia dziecka
 • Karmienia
 • Prawidłowego ubierania i rozbierania
 • Czuwania nad prawidłową pozycją podczas spoczynku, zabawy i nauki dziecka.

Dopiero tak kompleksowo przeprowadzona terapia umożliwi prawidłowy w znaczeniu ilościowym i jakościowym rozwój psychomotoryczny dziecka.

Prowadzimy terapię małych pacjentów z następującymi schorzeniami:

 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • dystrofie,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • porażenie splotu ramiennego
 • po urazach mózgowo-rdzeniowych,
 • po uszkodzeniach nerwów obwodowych,

a także innych, będących konsekwencją uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Centrum Medyczne REHCLINIC oferuje profesjonalną rehabilitacjędzieci w każdym wieku, począwszy od pierwszych dni życia aż po osiągnięcie pełnoletności.Jeśli Twoje dziecko jest zdrowe, ale chcesz sprawdzić i dowiedzieć się, czy rozwój fizyczny przebiega prawidłowo, czy osiąga wszystkie umiejętności, tak jak jego rówieśnicy oraz chcesz stworzyć mu jak najlepsze warunki do rozwoju to zasięgnij porady naszych rehabilitantów pediatrycznych. 

Centrum Medyczne Rehclinic oferuje wspomaganie rozwoju w następujących obszarach: 

 • monitowanie rozwoju ruchowego dziecka,
 • stymulacja umiejętności ruchowych opóźnionych w stosunku do rówieśników, 
 • korygowanie asymetrii ciała lub postawy, 

Rehabilitujemy m.in. dzieci z tzw. grupy ryzyka neurologicznego, dzieci z porażeniem mózgowym, z kręczem szyi, dystrofią mięśniową, z zespołem wzmożonego lub obniżonego napięcia mięśniowego, wadami postawy, skoliozą oraz wadami stóp .

Rehabilitacja naszych małych pacjentów prowadzona jest wielokierunkowo, wieloprofilowo, z wykorzystaniem najnowszych metod. Każdą rehabilitację poprzedza dokładna analiza stanu zdrowia i poziomu rozwoju malucha. Następnie zostaje zaproponowana indywidualnie dobrana terapia. Nie odkładaj terapii na później. Dla jednego dziecka to faktycznie będzie czas na obserwacje, ale dla drugiego ostatnia szansa na wsparcie i efektywną terapię. Umów się na konsultację, pozwól nam ocenić rozwój ruchowy Twojego dziecka, zadaj nam pytania i rozwiej swoje wątpliwości.

Zapraszamy także na instruktaże, w trakcie których dowiecie się Państwo jak prawidłowo opiekować się noworodkiem i jak stymulować jego rozwój psycho-ruchowy.

Zajęcia prowadzi doświadczona fizjoterapeutka mgr Izabela Walkowiak.


Korekcja wad postawy

Prawidłowa postawa ciała to takie ułożenie segmentów ciała(głowy, klatki piersiowej, miednicy, stóp), które zapewnia zrównoważenie i stabilnośc ciała przy jak najmniejszym zużyciu energi. Prawidłowa postawa ciała jest wyrazem harmonijnej budowy ciała, dobrego samopoczucia i zdrowia.

Kształtowanie ciała, w tym też kręgosłupa, rozpoczyna się już w łonie matki. Unoszenie główki, przekręcanie, pełzanie, raczkowanie i pierwsze kroki dziecka utrwalają się w ciele jako nawyki, wpływając również na postawę ciała. Nawyki ruchowe wyuczone w dzieciństwie pozostają również w życiu dorosłym. Dbałość o właściwą postawę ciała rozpoczyna się już w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie. Jest to najlepszy czas na likwidację ewentualnych asymetrii lub powstałych z różnych przyczyn napięć. Postępowanie takie umożliwi harmonijny, niczym nie ograniczony, rozwój ruchowy dziecka.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Zakwalifikowanie do właściwych zabiegów następuje po uprzedniej kompleksowej konsultacji fizjoterapeutycznej. W terapii dzieci z wadami postawy wykorzystujemy najlepsze metody fizjoterapii takie jak PNF, terapia manualna.  Metoda ta daje możliwość oddziaływania na układ mięśniowy, nerwowy i kostny. Dokładna analiza funkcjonalna w połączeniu z bogatym warsztatem zasad i technik pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii dostosowanej ściśle do potrzeb dziecka.

Głównymi założeniami proponowanej przez nas terapii jest likwidacja powstałych napięć i zaburzeń równowagi mięśniowo-powięziowej oraz odbudowanie nowych nawyków ruchowych.


 

Fala uderzeniowa

To rodzaj terapii, który wywiera mocny, miejscowy wpływ na organizm. Głębokość penetracji tkanki oraz szerokie spektrum działania są niespotykane w fizjoterapii, stąd jej wysoka skuteczność. Do efektów terapii falami uderzeniowymi należy zaliczyć:

 • działanie przeciwbólowe – polega na dezaktywacji błon komórkowych zakończeń nerwowych podnosząc jednocześnie próg odczuwanego bólu, a dodatkowo, zaostrzając chwilowo stan zapalny, powoduje miejscowy wzrost stężenia substancji przeciwbólowych, dając po kilku dniach efekt zmniejszenia dolegliwości bólowych;
 • działanie defragmentaryzacyjne – silna bodźcowość zabiegów umożliwia rozbicie patologicznie powstałych zwapnień oraz zwłóknień, dlatego jest to niezastąpiona metoda nie tylko w przypadku ostróg piętowych, czy zwapnień barkowych, ale także wszelkiego rodzaju entezopatii;
 • działanie regeneracyjne – powodując mikrouszkodzenia przyspiesza produkcję kolagenu. Jednocześnie poprawia miejscowo trofikę, zwiększa odżywienie tkanek i przyspiesza usunięcie produktów metabolizmu komórkowego, co przekłada się na regenerację tkanek. Jest to niezwykle istotne działanie, dzięki któremu osiąga się bardzo wysoką skuteczność w terapii np. „łokcia tenisisty”;
 • działanie relaksacyjne – opiera się na rozluźnieniu mięśni, aparatu więzadłowego oraz naczyń krwionośnych na skutek działania fali mechanicznej, która wprowadza do tkanek energię.

Wskazania do terapii falami uderzeniowymi:

 • zapalenie powięzi podeszwowej,
 • ból ścięgna Achillesa,
 • kolano skoczka (zapalenie więzadła rzepki),
 • zespół wierzchołka rzepki,
 • zespół brzegu kości piszczelowej,
 • ból przyczepu ścięgna podkolanowego,
 • zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego,
 • ból w okolicy pachwiny,
 • zapalenie kaletki ścięgna Achillesa,
 • zapalenia stawu barkowego,
 • zmrożony bark,
 • zapalenie stożka rotatorów,
 • przerwanie pierścienia rotatorów,
 • zapalenie kaletki podbarkowej,
 • zwapnienia odkładające się w ścięgnach,
 • zapalenie nadkłykcia kości promieniowej - "łokieć tenisisty",
 • ból dłoniowej strony nadgarstka,
 • nadmierne napięcie mięśniowe,
 • wyrośla kostne małych stawów ręki,
 • entezopatie,
 • zapalenie kaletki krętarzowej,
 • przerwanie ciągłości ścięgien,
 • utrudnione zrosty kostne,
 • trudno gojące się rany.

Przeciwwskazania do terapii falami uderzeniowymi:

 • zaburzenia krzepnięcia krwi, zakrzepica,
 • ciąża – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w obrębie miednicy i okolicy lędźwiowo-krzyżowej (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
 • hemofilia przebiegająca z dużymi zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 • choroby nowotworowe z obecnością przerzutów (nowotwory złośliwe),
 • stany gorączkowe, ostre stany zapalne,
 • polineuropatie,
 • sterydoterapia,
 • rozrusznik serca, implanty, endoprotezy ceramiczne – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w bezpośredniej bliskości rozrusznika (można aplikować na pozostałe odcinki narząd ruchu),
 • infekcje – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w miejscach objętych aktywnym zakażeniem, (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
 • protezy cementowe,
 • zaawansowana osteoporoza,
 • chrząstka wzrostowa u dzieci – zakaz aplikacji fal uderzeniowych bezpośrednio na chrząstkę wzrostową i aktywne jądra kostnienia układu szkieletowego, za wyjątkiem terapii „jałowych martwic”, będących wskazaniem do tej terapii,
 • polipy w miejscu zastosowania,
 • przewlekłe stosowanie dużych dawek antykoagulantów,
 • zawał serca w okresie 3 miesięcy od jego wystąpienia,
 • nie stosować na tkanki takie jak: oczy i ich okolice, mięsień sercowy, rdzeń kręgowy, gonady, nerki, wątroba,
 • nie stosować na miejsca w okolicy dużych nerwów, naczyń, rdzenia kręgowego i głowy,
 • fal uderzeniowych nie wolno aplikować poprzez tkankę płucną i narządy jamy brzusznej.

Fizykoterpia

Fizykoterapia wykorzystuje naturalne czynniki fizyczne lub czynniki wytwarzane przez różne urządzenia w celach leczniczych. Czynniki wykorzystywane przy terapii to najczęściej: temperatura (ciepło, zimno), światło, prądy, pole magnetyczne. Fizykoterapię stosuje się w celach rehabilitacyjnych, leczniczych lub zapobiegawczych.

 • laseroterapia
 • elektrolecznictwo (prądy: Kotza, Tens, Träberta, Interferencyjne, diadynamiczne, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja)
 • magnetoterapia
 • krioterapia
 • lampa sollux
 • fala uderzeniowa