Odnowa biologiczna nie jest przeznaczona, jak się powszechnie uważa, tylko dla sportowców. Jest to indywidualnie dobrany zestaw działań (ćwiczeń, zabiegów, diety), które odpowiednio zaprogramowane mają przyspieszyć naturalne procesy regeneracji organizmu, usunąć niepożądane skutki przeciążenia organizmu (fizycznego lub psychicznego), ale też zapobiegać ewentualnym obciążeniom związanym z pracą lub wysiłkiem.

W ramach odnowy biologicznej oferujemy:


Masaż

Masaż wykonany przez naszych doświadczonych fizjoterapeutów pozytywnie wpływa na organizm.

Polega na zastosowaniu odpowiednich technik masażu na wybrane części ciała. Zabieg zapewnia właściwy przebieg procesów metabolicznych i leczniczych, dzięki czemu pacjent po zabiegu odczuwa poprawę stanu zdrowia. Masaż ten jest powszechnie stosowany przy leczeniu m.in.: bólu kręgosłupa, rwy kulszowej (w stanie podostrym i przewlekłym), bolesnego napięcia mięśniowego

 • masaż kręgosłupa
 • masaż całego ciała
 • masaż częściowy
 • masaż kończyny dolnej
 • drenaż limfatyczny
 • masaże relaksacyjne link do wySPA Zdrowia Rehclinic

Hydroterapia

Jest najstarszym, działem fizjoterapii. Zabiegi wodolecznicze związane są przede wszystkim ze złożonym działaniem na organizm człowieka zespołu czynników, w którym pierwszorzędną role odgrywa temperatura i ciśnienie hydrostatyczne. Właściwości fizyczne wody umożliwiają bardzo subtelne dawkowanie zarówno bodźców termicznych, jak i mechanicznych, uwzględniające indywidualne różnice w reaktywności organizmu chorego. Warunkiem skuteczności jest właściwe dobranie rodzaju zabiegu, temperatury wody, czasu trwania, częstości i ilości zabiegów w serii.

Wykonujemy:

 • kąpiel wirowa kręgosłupa
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • kąpiel wirowa kończyn górnych

 

METODY LECZENIA


Terapia manualna

Terapia manualna to metoda diagnozowania i leczenia dysfunkcji (utraty ruchomości) w obrębie  tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych ludzkiego ciała. W terapii wykorzystywane są techniki manualne (np. manipulacje, mobilizacje, techniki powięziowo- mięśniowe) wpływające na system mięśniowo- powięziowy, nerwowy, naczyniowy i trzewny.


Rehabilitacja funkcjonalna

Założeniem rehabilitacji funkcjonalnej jest przywrócenie utraconej w wyniku choroby funkcji czynności dnia codziennego takich jak: chód, wstawanie z krzesła, ubieranie się czy samodzielne picie.

Ten model rehabilitacji jest indywidualnie dobrany do stanu zdrowia pacjenta, kładzie nacisk na problemy konkretnej osoby. Po dokładnym badaniu i diagnozie nasi fizjoterapeuci wspólnie z pacjentem określają cel terapii. W dalszej kolejności oceniamy czy rehabilitacja oraz cele jakie sobie postawiliśmy przebiegają w dobrym kierunku. Fizjoterapeuta dobrze zna cel jaki stawia pacjentowi i potrafi go wytłumaczyć. Takie podejście dobrze wpływa na motywację pacjenta i znacznie przyśpiesza powrót pacjenta do zdrowia.Rehabilitacja funkcjonalna jest wykorzystywana w wielu schorzeniach neurologicznych jak i ortopedycznych.


Metoda Cyriax

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax'a, czyli tzw. metoda Cyriax'a jest systemem diagnostyczno-terapeutycznym nakierowanym na pacjenta z dolegliwościami układu ruchu. Precyzyjna diagnostyka i propozycje leczenia stanowią klinicznie potwierdzone sposoby leczenia. Sama w sobie nie wyróżnia się spośród innych metod, które również posiadają swoje hipotezy, własne systemy diagnostyczne oraz sposoby leczenia. Ale jest unikalna w swojej prostocie. Badając minimum, osiągamy maksimum informacji, wykonując niewiele, otrzymujemy doskonałe efekty.

Jednak filozofia dr Cyriax'a obecna jest w wielu metodach, ponieważ był on nauczycielem takich sław jak McKenzie, Kaltenborn, Maitland. System wartości dr Cyriax'a jest wyjątkowy, ale wielu jego znamienitych uczniów dzięki swojej pracy opublikowało metody nazwane później ich imieniem, zapewniając tym samym ewolucje standardów Cyriax'a w wielu kierunkach.

Podstawowym założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a jest leczenie wzorca klinicznego. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informację na temat badanego pacjenta. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie. (tekst pochodzi z www.cyriax.pl)


Metoda PNF

PNF należy do grupy metod reedukacji nerwowo-mięśniowej. Metoda jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Metoda PNF jest wykorzystywana w schorzeniach:

 • neurologicznych (m. in. udary, urazy rdzenia kregowego, SM , SLA , ataksja rdzeniowo - móżdżkowa, polineuropatie, dystrofie mięśniowe, choroba Parkinsona, choroby móżdżku, zaburzenia po zabiegach neurochirurgicznych)
 • ortopedycznych (m.in. stany po złamaniach, zwichnięciach skręceniach, po wszczepieniu endoprotezy biodra, kolana, barku, po artroskopii - usunięciu łąkotek, rekonstrukcji ACL, kontuzjach sportowych, uszkodzeniach mięśni, zerwaniu ścięgna Achillesa, po wszelkich zabiegach operacyjnych, amputacjach)

Może być również wykorzystywana w leczeniu wad postawy.


Mc Kenzie

Metoda McKenzie została opracowana przez nowozelandzkiego fizjoterapeute Robina McKenzie. Obejmuje ona diagnostykę i terapię dolegliwości bólowych kręgosłupa. Według Robina McKenzie długotrwałe utrzymywanie pozycji siedzącej i wielokrotne zgięcia kręgosłupa są przyczyną powstawania zespołów bólowych kręgosłupa; jego metoda polega na zastosowaniu ruchów odwracających mechanizm wywołujący ból.

Twórca metody wyodrębnił trzy różne grupy zespołów chorobowych. Są to zespoły:

 • zaburzeń posturalnych
 • zaburzeń funkcjonalnych
 • zaburzeń strukturalnych

Każdy z zespołów ma określoną lokalizację, charakter i dynamikę bólu. Podczas terapii wykonuje się ruchy w stronę przeciwną od ruchu powodującego ból (np. ćwiczenia przeprostne).

Dla dobrych efektów leczenia niezbędne jest samodzielne wykonywanie ćwiczeń dobranych przez fizjoterapeutę. Aby efekt był długotrwały pacjent musi stosować na co dzień korekcję postawy ciała w połączeniu z profilaktyką wtórną.


Terapia REDCORD metodą NEURAC/ S-E-T

Metoda S-E-T "Sling Exercise Therapy" jest koncepcją bazującą na ćwiczeniach w odciążeniu. Wykorzystuje zasady ćwiczeń w łańcuchach otwartych i zamkniętych. Główną zasadą w metodzie podwieszek REDCORD jest stopniowanie trudności ćwiczeń w celu uzyskania postępu.

Ćwiczenia są bezbólową, bezwysiłkową terapią funkcjonalną, w której pacjent wykonuje precyzyjne ruchy oparte na zasadach fizjologicznych według naturalnych osi ruchu. Ćwiczenia uwalniają od nadmiernego napięcia i bólu, ponieważ wykonuje się je bardzo precyzyjnie zgodnie z osiami ruchu. Rozluźnienie napiętych mięśni uzyskuje się poprzez powtarzające się bezbólowe ruchy.


Kinesiology Taping

"Plastrowanie” to ostatnio bardzo popularny sposób stosowany dla większej efektywności terapii. Polega na przyklejeniu specjalnego plastra w odpowiednim miejscu na ciele, stosując właściwą pozycję i stopień rozciągnięcia plastra. Właściwości plastra (grubość, ciężar, rozciągliwość) są zbliżone do właściwości naszej skóry. Przepuszcza ona wodę i powietrze. Kinesiology taping ma wpływać na funkcję mięśni, poprawiać mikrokrążenie, aktywować system limfatyczny i wspierać funkcje stawów.

Istnieją różne techniki naklejania plastra: technika mięśniowa, więzadłowa, powięziowa, korekcyjna, limfatyczna, funkcjonalna. Efektywność terapii zależy od wyboru właściwej techniki, pozycji ciała i samej aplikacji, dlatego pacjent nie jest w stanie samodzielnie zaaplikować sobie plastra.

Masaż

Hydroterapia

Masaż wibracyjny AQUAVIBRON

Metody leczenia

Terapia manualna

Rehabilitacja funkcjonalna

Metoda Cyriax

Metoda PNF

Mc Kenzie

Terapia REDCORD metodą NEURAC/ S-E-T

Kinesiology Taping